จำนวนการเยี่ยมชม

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ร้านโพสดูเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าประเภท ตุ๊กตาปั้นดินเผา


                                                          เกี่ยวกับเรา


ร้านโพสดูเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าประเภท ตุ๊กตาปั้นดินเผา ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ตุ๊กตารูปเด็ก รูปสัตว์ ตุ๊กตามีกระถาง ตุ๊กตากระถางสามารถปลูกต้นไม้ได้ครับ และยังมีภาชนะใส่น้ำ โอ่งใส่น้ำขนาดเล็ก จำหน่ายด้วยครับ
งานฝีมือปั้นดินเผาดังกล่าวเป็นงานฝีมือของบ้านป่าตาล อ.หางดง จ.เชียงใหม่กว่าจะมาเป็นตุ๊กตาปั้นดินเผา


ในการทำตุ๊กตาดินเผาขึ้นมาสักตัวจะเป็นลักษณะปั้นด้วยมือ ล้วนๆ
ช่างปั้นใช้ระยะเวลาในการปั้นและมีความปราณีต บรรจงปั้นอย่างสุดฝีมือ
ไม่ได้ใช้การใช้แม่พิมพ์แต่อย่างใด งานที่ได้เป็นงานปั้นดินเหนียวเผา
ใหสีที่เป็นสีธรรมชาติของดิน และทาทับด้วยสีน้ำตาลแดง
เพื่อให้ชิ้นงานดูสวยงามและถนอมชิ้นงานให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้น
งานที่ได้และนำมาจำหน่ายเป็นงานที่เรียกว่า Terra-Cotta-Dolls
ซึ่งเหมาะสำหรับการตกแต่งสวนและแต่งบ้าน
หรือนำไปเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ
ที่เน้นความเป็นธรรมชาติและการแสดงท่าทาง อารมของชิ้นงาน
ที่สื่อถึงความสนุกสนาน ความร่าเริง ที่แสดงออกมาครับ